Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

1. Registerhållare

Ceesta Oy (FI22937291)

Melkogatan 16 A

00210 Helsingfors

FINLAND

ceesta@ceesta.com

+358 40 177 9003

2. Kontaktperson

Christian From

+358 40 557 3084

3. Registrets namn

Ceesta Oy - kundregister

4. Syfte med användningen av personuppgifter

Registret används för kundkommunikation och upprätthållande av kundförhållandet.

5. Registrets informationsinnehåll

Gällande våra kunder samlas följande information: kundens namn, adressuppgifter, epostadress, telefonnummer, beställda varor, kontrollkod för lösenord och marknadsföringstillstånd.

6. Informationskällor för registret

Kontakt- och kunduppgifterna samlas från Ceestashop-webbutikens beställningsformulär, registreringsformuläret och de uppdateringar och ändringar som kunden gjort till registerinnehavaren. Kontakt- och kunduppgifterna samlas också via kontakt per email, chat eller telefon.

7. Delgivning av informationen i registret

Ceesta Oy  ger inte vidare några uppgifter från registret till tredje parter.

8. Övervakning av registret

Endast personer på Ceesta Oy, som behöver registerinformationen i sina arbetsuppgifter, har tillgång och användningsrätt till registret. 

Information ges åt utomstående endast då det grundar sig på en lag, t.ex. om kunden själv ber om det eller ifall myndigheterna med hänvisning till lagen har rätt ta del av informationen.